Odpady Komunalne

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 04-01-2021

Informacja o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Wąwolnica oraz konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XX/142/20 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega sposób naliczania opłaty, która wynosić będzie 22 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkująca daną nieruchomość.

Nowa opłata wyliczana będzie jako iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przedmiotową deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica przy ul. Lubelskiej 39 24-160 Wąwolnica, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Link do deklaracji: https://wawolnica.pl/urzad-gminy/gospodarowanie-odpadami/druki-do-pobrania.html

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń