Odpady Komunalne

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 26-04-2021

PRZYPOMNIENIE

Osoby, które do dnia dzisiejszego nie złożyły deklaracji dot. gospodarowania odpadami wzywa się do niezwłocznego dostarczenia wypełnionego dokumentu.

Deklarację można złożyć w skrzynce podawczej Urzędu Gminy Wąwolnica ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, bądź przesłać za pomocą środków telekomunikacyjnych na adres mailowy gmina@wawolnica.pl .

 
Wójt Gminy Wąwolnica
-Marcin Łaguna-
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń