Opłaty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wąwolnica Nr XX/142/20 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie *nowe *stawki opłat za gospodarowanie odpadami:

 

  • 22 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie
  • 44 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny