SOŁECTWA I SOŁTYSI

Zadania Sołectw:
 
1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.
2. Współdziałania z Radą Gminy i jej komisjami oraz Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
3. Organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa.
4. Podejmowanie działań na rzecz ładu, porządku i estetyki w sołectwie.
5. Wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.
6. Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa.

 

Wykaz sołtysów gminy Wąwolnica, woj. lubelskie

 

 

adres

Sołtys

telefon

1.

Bartłomiejowie

Siwiec Gabriel

818825437

2.

Celejów

Ścibior Teresa

693533545

3.

Grabówki

Sidor Anna

793950336

4.

Huta

Gąska Grażyna

515798661

5.

Karmanowice

Kałdonek Robert

502775049

6.

Kębło

Zawisza Waldemar

669262858

7.

Łąki

Gąsiorowski Jerzy

609925380

8.

Łopatki

Sarnowska Bogumiła

516909458

9.

Łopatki Kol. 

Wysocka Anna

693965384

10.

Mareczki 

Szumiata Alina

603262295

11.

Rąblów

Piłat Anna

693259965

12.

Rogalów

Ścibior Stanisław

504076906

13.

Stanisławka

Abramek Grażyna

605956226

14.

Wąwolnica

Siwiec Bartłomiej

695224251

15.

Zarzeka

Gąsiorowski Elżbieta

512651026

16.

Zawada

Tusińska Elżbieta

512555481

17.

Zgórzyńskie

Szyszka Tadeusz

783867456