SOŁECTWA I SOŁTYSI

Zadania Sołectw:

  1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.
  2. Współdziałania z Radą Gminy i jej komisjami oraz Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
  3. Organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa.
  4. Podejmowanie działań na rzecz ładu, porządku i estetyki w sołectwie.
  5. Wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.
  6. Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa.

 

Wykaz sołtysów gminy Wąwolnica, woj. lubelskie

 

 

Sołtysi gminy Wąwolnica

 

adres

sołtys

telefon/e-mail

1.

Bartłomiejowice

Natalia Gąska

607711339

2.

Celejów

Stanisław Pruchniak

513754775

3.

Grabówki

Anna Sidor

793950336

4.

Huta

Gąska Grażyna

515798661

5.

Karmanowice

Aleksandra Ścibior-Kuna

885152290

6.

Kębło

Zawisza Waldemar

669262858

7.

Łąki

Gąsiorowski Jerzy

609925380

8.

Łopatki

Sarnowska Bogumiła

516909458

9.

Łopatki Kol.  

Barbara Sobczak

513227239

10.

Mareczki  

Alina Szumiata

603262295

11.

Rąblów

Renata Hejno

501062626

12.

Rogalów

Monika Stadnicka

667965175

13.

Stanisławka

Grażyna Abramek

605956226

14.

Wąwolnica

Małgorzata Cochetti

508050993

15.

Zarzeka

Elżbieta Gąsiorowska

512651026

16.

Zawada

Elżbieta Tusińska

512555481

17.

Zgórzyńskie

Tadeusz Szyszka

783867456

 

 

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń