Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

 Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.:

 • punkt I: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają
  adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie,
 • punkt II: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają
  radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie,
 • punkt III: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 81 710 46 30; punkt
  prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie,
 • punkt IV: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; w punkcie może być świadczona nieodpłatna mediacja,
  dodatkowe informacje: tel. 504 859 152; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:
  -poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy),
  -wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury),
  -środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy),
  -czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki
  Publicznej),
  -piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.


Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r.:

Punkt o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 504 859 152; punkt prowadzony jest przez Fundację Honeste Vivere, zgodnie z harmonogramem:

 • poniedziałek: Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),
 • wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni
  Rejonowej SP ZOZ),
 • środa: Puławy, ul. Dęblin ska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
 • czwartek: Puławy, ul. Dęblin ska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
 • piątek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni
  Rejonowej SP ZOZ),

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z
porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego
realizacji Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu
ubezpieczeń społecznych.


Pomoc będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń