Nieodpłatna pomoc prawna

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021r.

Grafika z napisem:

Punkty Nieodpłatnej Pomocy prawnej:

 • punkt I: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, w punkcie we wtorki może być także świadczona nieodpłatna mediacja.

 • punkt II: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 12.00 – 16.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie, w punkcie może być także świadczona nieodpłatna mediacja we wtorek.

 • punkt III: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 12.00; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:

  • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy),

  • wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury),

  • środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy) w punkcie może być także świadczona nieodpłatna mediacja,

  • czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej),

  • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury) w punkcie może być także świadczona nieodpłatna mediacja.Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr. tel. 609 009 469
w godz. 7.00-15.00.

 

 

 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021r.

Grafika z napisem:

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego : • punkt I: Nałęczów ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 12.00 punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie. W punkcie może być świadczona także nieodpłatna mediacja (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki). • punkt II: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 12.00; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:

 • poniedziałek: Markuszów, (w godz. 9.00-13.00) ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),

 • wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ),

 • środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),

 • czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),

 • piątek: Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 29 (budynek Biblioteki Gminnej).

W punktach może być także świadczona nieodpłatna mediacja.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Pomoc będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr. tel. 609 009 469 w godz. 7.00-15.00.


 

 

Ikona odtCała lista nieodpłatnego Poradnictwa z podziałem na jednostki, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [42.51 KB]

 

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń