Położenie

Geograficznie, teren gminy Wąwolnica jest położony w północnej części Wyżyny Lubelskiej - w większości na Płaskowyżu Nałęczowskim, a jedynie południowe krańce na Równinie Bełżyckiej, zaś hydrograficznie leży w środkowej części zlewni rzeki Bystrej. 
Gmina posiada unikalne i zróżnicowane warunki przyrodniczo-krajobrazowe, charakterystyczne dla Płaskowyżu Nałęczowskiego. W krajobrazie malowniczo zaznacza się głęboko wcięta dolina rzeki Bystrej oraz wąwozy i wzniesione wierzchowiny. Jej bogate kulturowe walory osadnictwa obejmują zabytki rezydencjalne /zespół pałacowo-parkowy w Celejowie i Kęble/, sakralne /kościół i kaplica w Wąwolnicy/, architektury przemysłowej /ruiny papierni Czartoryskich w Celejowie/, archeologiczne /stanowiska archeologiczne w Karmanowicach, Celejowie, Łopatkach, Rąblowie i Zawadzie/ oraz inne.
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń