Inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Grafika dofinansowania

 

 

  1. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. ew. 417) w msc. Rąblów na odcinku od km 0+000,00 do 0+265,60.
  2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wąwolnica.
  3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy.
  4. Modernizacją drogi gminnej w Rogalowie.
  5. Przebudowa budynku dawnego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy.
  6. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego w ulicy Bełżyckiej i Słowicza Dolina w Wąwolnicy.
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń