Inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Grafika dofinansowania

 

 

  1. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. ew. 417) w msc. Rąblów na odcinku od km 0+000,00 do 0+265,60
  2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wąwolnica
  3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy
  4. Modernizacją drogi gminnej w Rogalowie
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń