Inwestycje

Droga
Opublikowane dn. 16-10-2020

Modernizacja drogi gminnej nr 112813L od km 0+005,40 do km 0+180 w miejscowości Bartłomiejowice - inwestycja zrealizowana w 2019 roku

Dofinansowanie: dotacja celowa ze środków Województwa Lubelskiego związana z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Okres realizacji: 12 sierpnia 2019 r. – 11 września 2019 r.

Wysokość dofinansowania: 72 000,00 zł (59,90%)

Wkład własny Gminy Wąwolnica: 48 193,39 zł (40,10%)

Całkowita końcowa wartość inwestycji: 123 180,92 zł

Gmina Wąwolnica zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 112813L od km 0+005,40 do km 0+180 w miejscowości Bartłomiejowice” przy wsparciu ze strony Województwa Lubelskiego w postaci środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Wykonanie tej inwestycji pozwoliło na korzystanie z drogi bez względu na warunki atmosferyczne, dzięki czemu mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do nieruchomości przy niej położonych. W połączeniu z realizowanym wcześniej zadaniem polegającym na utwardzeniu wąwozu w ciągu drogi 112829L tzw. „ Glinianki” stanowi dogodny, a przede wszystkim utwardzony przejazd pomiędzy miejscowościami Bartłomiejowice i Grabówki.

W ramach niniejszej inwestycji drogę utwardzono płytami drogowymi typu JOMB o pow. 666,78 m2, dł. 174,60 mb, ułożonymi na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm stabilizowanego cementem i podsypce cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z płyt gr. 5 cm.

Roboty budowlane objęte inwestycją wykonała firma „Bartłomiej Zadura Zakład Budowy Dróg i Mostów” z siedzibą w Markuszowie.

 

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń