Inwestycje

DRoga po remoncie
Opublikowane dn. 16-10-2020

Przebudowa drogi gminnej nr 124143L (dz. ew. 312) – ulicy Partyzantów na odcinku od km 0+006,10 do km 0+252,85 w miejscowości Wąwolnica – inwestycja zrealizowana w 2019 roku

Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

Okres realizacji: 23 kwietnia 2019 r. – 29 sierpnia 2019 r.

Wysokość dofinansowania: 149 557,00 zł

Wkład własny Gminy Wąwolnica: 149 557,40 zł

Całkowita końcowa wartość inwestycji: 323 840,33 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 124143L (dz. ew. 312) – ulicy Partyzantów na odcinku od km 0+006,10 do km 0+252,85 w miejscowości Wąwolnica” zostało zrealizowane przez Gminę Wąwolnica przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki modernizacji tej drogi połączone zostały ul. Bełżycka i ul. Lubelska co wydatnie wpływa na poprawę układ komunikacyjnego w samym centrum Wąwolnicy. Co więcej, wykonanie tego zadania znacząco zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz innych użytkowników drogi wojewódzkiej nr 830, ponieważ utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów pozwoliło ograniczyć spływ osadów w trakcie opadów deszczu i ograniczyło kumulowanie się ich na powierzchni jezdni ul. Lubelskiej. W ramach tego zadania przebudowany został odcinek drogi gminnej nr 124143L o długości 246,75 m.

Zakres robót realizowanych w ramach inwestycji objął wykonanie m.in.:

  • nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni gr. 8 cm, szer. 5 m na całym odcinku objętym pracami na podbudowie z kruszywa łamanego o śr. gr. 10 cm,

  • prawostronnej opaski bezpieczeństwa z kostki brukowej betonowej,

  • lewostronnej opaski bezpieczeństwa z kostki brukowej betonowej,

  • 1 szt. peronu przystankowego z kostki brukowej,

  • nowego oznakowania pionowego i poziomego,

  • palisada zabezpieczająca skarpy.

 

Roboty budowlane objęte inwestycją wykonała firma P.P.H.U. „STAN – LUB” L. Bujała S. Maliborski, z siedzibą w Bełżycach.

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń