Inwestycje

Droga
Opublikowane dn. 13-03-2020

Przebudowa drogi gminnej nr 107851L na odcinku od km 0+007,00 do km 0+778,40 w miejscowości Zarzeka – inwestycja zrealizowana w 2019 roku.

Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

Okres realizacji: 25 września 2019 r. – 22 listopada 2019 r.

Wysokość dofinansowania: 198 575,00 zł (65%)

Wkład własny Gminy Wąwolnica: 106 925,27 zł (35%)

Całkowita końcowa wartość inwestycji: 321 880,27 zł

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych został zrealizowany kolejny etap modernizacji drogi w miejscowości Zarzeka. Droga gminna nr 107851L w związku z budową w latach 2018 - 2019 sieci kanalizacyjnej była w bardzo złym stanem technicznym, który uniemożliwiał komfortowe korzystanie z niej. Jednocześnie, przebiega ona przez obszar charakteryzujący się gęstą zabudową, dlatego realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynęła korzystnie na poprawę warunków życia wielu mieszkańców. W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107851L na odcinku od km 0+007,00 do km 0+778,40 w miejscowości Zarzeka” przebudowany został odcinek drogi gminnej nr 107851L o długości 0,771 km.

 

Zakres robót realizowanych w ramach inwestycji objął wykonanie m.in.:

  • nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni (o szer. 5,0m od km 0+007,00 do km 0+573,00 i szer. 3,7m od km 0+573,00) na całym odcinku objętym pracami,
  • poboczy utwardzonych kruszywem łamanym,
  • 2 szt. progów zwalniających z kostki brukowej
  • 1 szt. mijanki,
  • nowego oznakowania pionowego i poziomego,

Roboty budowlane objęte inwestycją wykonało Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski, z siedzibą w Lublinie.

Do wykonania pozostał jeszcze ostatni etap modernizacji, do granic administracyjnych miasta Nałęczów, który planowany jest do realizacji w kolejnych latach.

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń