Projekty Unijne

Herb gminy na rozmytym tle
Opublikowane dn. 17-06-2021

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach

LOgotypy dofinansowania

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2023 r.

Wysokość dofinansowania: 746.213,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1.421.815,60 zł

Operacja typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”

Umowa została podpisana 11 maja 2021r.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Wąwolnica poprzez przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Karmanowicach. Przebudowa stacji umożliwi mieszkańcom pobór wody z sieci wodociągowej w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wpłynie na rozwój gospodarczy obszaru i przyczyni się do wspierania lokalnego rozwoju.

Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty technologiczne na dwóch studniach znajdujących się na ujęciu wody,

  2. Roboty budowlane na budynku ujęcia wody: wymiana instalacji technologicznej, elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej,

  3. Zagospodarowanie terenu w tym wymiana rurociągów technologicznych oraz montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby ujęcia.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń