Projekty Unijne

EKOLOGICZNA GMINA WĄWOLNICA
Opublikowane dn. 31-12-2018

EKOLOGICZNA GMINA WĄWOLNICA

Beneficjent: GMINA WĄWOLNICA
 
wartość projektu: 1 226 848,80 zł
dofinansowanie z UE: 934 388,00 zł
 
Województwo lubelskie
Powiat puławski
 
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
działanie
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
 
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
Projekt zakłada instalację 104 sztuk zestawów kolektorów słonecznych, ponadto przewiduje zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje: edukacyjne, promocyjne,  usługi on-line, usługę wykonania SW, a także usługę inspektora nadzoru.  Główny cel to zwiększenie stosowania OZE na terenie Gminy Wąwolnica. Ponadto projekt pozwoli na upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy. Kolejnym efektem projektu jest redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.  Działania przewidziane w projekcie przyczyniają się do poprawy stanu jakości powietrza zawartych w PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10 z indywidualnych systemów grzewczych. 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń