Projekty Unijne

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 31-01-2019

Poprawa efektywności energetycznej budynku URZĘDU GMINY WĄWOLNICA

Beneficjent: GMINA WĄWOLNICA
 
wartość projektu: 989 026,72 zł
dofinansowanie z UE: 473 915,95 zł
 
Województwo lubelskie
Powiat puławski
 
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
działanie: 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego
 
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

Cel główny: poprawa efektywności energetycznej działalności JST w budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy do 31.X.2019. Grupa docelowa to: – władze samorządowe Gminy Wąwolnica – aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury budynku UG Wąwolnica tj. pracownicy, petenci, klienci, turyści, goście – inni uczestnicy procesu inwestycyjnego – grupy społeczne, inni użytkownicy budynku bezpośrednio nie korzystający z usług publicznych JST, pozostali pracownicy innych jednostek organizacyjnych JST. Typ projektu 1,2 wg Regulaminu konkursu. Zaplanowane zadania: Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (projekty, kosztorysy, audyt energetyczny, studium wykonalności) Głęboka termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy poprzez modernizacyjne roboty remontowo-budowlane – część kwalifikowana:ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, modernizacja systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW (tryb pracy zewnętrzny), instalację BMS. Promocja projektu. Kluczowe rezultaty projektu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 164 GJ/rok Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,005 MW Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 187330 kWh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika – 53 CO2/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 5 MWh/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 11,440 MWh/rok Liczba WYBUDOWANYCH jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 362,93 m2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. Wartość efektywności energetycznej modernizowanego obiektu (roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię) wyniesie 81,19%.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
PROJEKTY UE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń