Projekty Unijne

ZUCHY W PRZEDSZKOLU
Opublikowane dn. 30-12-2013

ZUCHY W PRZEDSZKOLU

Beneficjent: Gmina Wąwolnica
 
wartość projektu: 587 224,00 zł
dofinansowanie z UE: 499 140,40 zł
 
Województwo lubelskie
Powiat puławski
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
perspektywa: 2007 - 2013
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń