Projekty Unijne

Wyposażenie Domu Kultury w Wąwolnicy
Opublikowane dn. 31-12-2009

Wyposażenie Domu Kultury w Wąwolnicy

Beneficjent: Gmina Wąwolnica
 
wartość projektu: 79 465,46 zł
dofinansowanie z UE: 63 572,00 zł
 
Województwo lubelskie
Powiat puławski
 
program: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
 
działanie: 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
 
fundusz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
 
perspektywa: 2004 - 2006
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń