Projekty Unijne

Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Wąwolnica
Opublikowane dn. 24-12-2013

Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Wąwolnica

Beneficjent: Gmina Wąwolnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy
 
wartość projektu: 491 222,80 zł
dofinansowanie z UE: 417 539,38 zł
 
Województwo lubelskie
Powiat puławski
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
 
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
perspektywa: 2007 - 2013
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń