Projekty Unijne

Droga
Opublikowane dn. 13-03-2020

Budowa drogi gminnej Rąblów - Witoszyn

Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Okres realizacji: do listopada 2021 r.
Wysokość dofinansowania: 156 937 zł (63,63%)
Wkład własny Gminy Wąwolnica: 89 703,45 zł (36,37%)
Całkowita wartość projektu: 246 640,45 zł


W październiku 2019 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Rąblów – Witoszyn” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W wyniku realizacji niniejszej operacji zostanie wybudowana droga łącząca Rąblów z Witoszynem co znacząco wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy Wąwolnica oraz Gminy Kazimierz Dolny. Inwestycja ta ułatwi mieszkańcom korzystanie z budynków użyteczności publicznej oraz umożliwi dojazd do miejsc pracy czy punktów handlowo – usługowych. Realizacja drogi poprawi również dostępność komunikacyjną stoku narciarskiego czy Parku Labiryntu i Parku Miniatur położonych na terenie miejscowości Rąblów. Budowa wskazanego odcinka funkcjonalnie połączy drogę gminną nr 107846L z drogą powiatową nr 2550L.


Parametry techniczne: dł. 399m, asfalt grubości 8cm, szerokość drogi 4m + pobocze z kruszywa 0,75m.

 

Logotypy dofinansowania:

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszarЧw Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Budowa drogi gminnej Rąblów – Witoszyn

Rusza budowa drogi gminnej Rąblów – Witoszyn, 26 stycznia 2021 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Prace przeprowadzi firma Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. Wartość umowy: 138 658,21 złotych brutto.

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń