Dostępny urząd

brak
Opublikowane dn. 20-10-2021

Tekst do odczytu maszynowego

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY WĄWOLNICA TEKST DO ODCZYTU MASZYNOWEGO 

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Wójt Gminy Pan Marcin Łaguna

Urząd Gminy Wąwolnica zajmuje się m.in.:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów,
 • sprawami z zakresu stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, rejestracją aktów stanu cywilnego, wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców: dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działek, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego,
 • sprawami z zakresu promocji: m.in. bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach miasta i gminy, organizacją wydarzeń i uroczystości, prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami,
 • oświatą w zakresie szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego,
 • nadzorem nad  jednostkami organizacyjnymi Gminy Wąwolnica, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • sprawami profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie: m.in. w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej, prawnej i interwencyjnej, w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie,
 • wydawaniem pozwoleń na usuwaniem drzew i krzewów,
 • usługami komunalnymi i ochroną środowiska: m.in. gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opieką nad zwierzętami,
 • sprawami z zakresu inwestycji, utrzymania dróg gminnych, oświetlenia dróg,
 • sprawami dotyczącymi organizacji pracy Rady Gminy w Wąwolnicy,
 • potwierdzaniem profilu zaufanego.

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy Wąwolnica

 • telefonicznie  –  (081) 882 50 01,
 • faxem – (081) 882 61 03,
 • listownie na adres: Urząd Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica. 
 • za pomocą poczty elektronicznej: gmina@wawolnica.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP.gov.pl:
  /ePUAPwawolnica/skrytka,
 • osobiście  w Urzędzie Gminy Wąwolnica.

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Gminy Wąwolnica  jest otwarty:

poniedziałek - 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

· skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumaczenia online. W naszym urzędzie zostało przygotowane specjalne stanowisko, przy którym osoba niesłysząca lub słabo słysząca może porozmawiać z urzędnikiem za pośrednictwem WIDEOTŁUMACZA.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Obecnie prowadzone są prace remontowo-budowlane, mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ikona docxInformacja o zakresie działalności Urzędu tekst do odczytu maszynowego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.28 KB]

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń