Odpady Komunalne

Kawałek harmonogramu
Opublikowane dn. 12-01-2022

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu Gminy Wąwolnica na rok 2022

harmonogram

zasady segregacji

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń