Odpady Komunalne

Kosze na śmieci
Opublikowane dn. 24-01-2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu gminy Wąwolnica na rok 2022 – ważne informacje

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Wąwolnica informujemy, że odpady komunalne zmieszane odbierane będą w tych samych terminach co odpady zbierane w sposób selektywny („kosz” odbierany jest każdego miesiąca).

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń