Odpady Komunalne

Kompostownik
Opublikowane dn. 01-04-2022

Kompostownik – co warto wiedzieć

Zapraszamy do zapoznania się z informacją

 1. Kompostownik powinien być przydomowy. Muszą być w nim kompostowane odpady pochodzące z domu (gospodarstwa domowego), a nie np. z działalności gospodarczej, jeżeli jest prowadzona na terenie nieruchomości, na której znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub zagrodowe.
 2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w:
  1. gotowych kompostownikach ogrodowych zapewniających izolację i dostęp powietrza do materiału kompostowego;
  2. drewnianych kompostownikach, wykonanych z drewna (desek lub belek), ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu;
  3. formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo i zapewniony jest dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu;
 3. Kompostownik powinien być usytuowany na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. W zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej kompostownik powinien być usytuowany w odległości co najmniej 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i co najmniej 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
 5. Osoby deklarujące kompostowanie w deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą oddawać odpadów biodegradowalnych (brązowe worki) w celu odbioru przez firmę odbierającą odpady komunalne.
 6. W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub zagrodowymi, właściciele takich nieruchomości są zwolnieni z posiadania worka lub pojemnika na bioodpady. 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń