Jak segregować odpady

 Zasady segregacji

  

 Do zielonego worka z napisem SZKŁO

  • wrzucamy: białe i kolorowe butelki/słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców);

nie wrzucamy: szkła okiennego, żaroodpornego, zbrojonego, kryształu, kieliszków, luster, szyb samochodowych, zniczy, żarówek, świetlówek, opakowań po lekach, stłuczki ceramicznej;

 

Do brązowego worka z napisem BIOODPADY 

  • wrzucamy: odpady kuchenne, odpady zielone, trawę, liście, gałęzie, trociny i korę drzew;

nie wrzucamy: kości zwierzęcych, oleju jadalnego, odchodów zwierzęcych, popiołów;

 

Odpady biodegradowalne proponujemy zagospodarować w przydomowych kompostownikach.

 

POPIÓŁ

  • wrzucamy: popioły paleniskowe z gospodarstw domowych powstałe przy spalaniu drewna,

                    węgla ,brykietu;

nie wrzucamy: gorącego, mokrego popiołu oraz popiołu zanieczyszczonego innymi odpadami;

 

ZMIESZANE

  • wrzucamy: zanieczyszczone odpady plastikowe, tłusty i zanieczyszczony papier, znicze, stłuczkę ceramiczną, odpady higieniczne, puste opakowania po lekach i aerozolach, opakowania styropianowe;

nie wrzucamy: odpady zbierane selektywnie, sprzęt ADG i RTV, świetlówek, żarówek, baterii
i akumulatorów, opakowań po środkach ochrony roślin, popiołu.

 

UWAGA

W dniu wywozu odpadów prosimy o wystawienie pojemników i worków przed posesję do godziny 7:00, nie wystawienie pojemników w wyznaczonym dniu i godzinie spowoduje, że nie zostaną odebrane, za co firma EKO-KRAS nie ponosi odpowiedzialności.

 

Infografika z napisami

 

Ikona pdfOdpady ze styropianu to cenny surowiec, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.05 MB]

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń