Opłaty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wąwolnica Nr XIII/82/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty z dniem 1 lutego 2020 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami:

 

Ilość osób

SELEKTYWNE

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji
(za dany miesiąc)

1-2

25

100

3-5

63

252

6 i więcej

90

360