Punkt Selektywnej Zbiórki Opdadów Komunalnych

Tablica

 

 

Odpady można oddać do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych utworzonego w Gminie Wąwolnica w miejscowości Zawada 19, 24-160 Wąwolnica, który czynny jest:

  • w  pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 14:00 do 17:00
  • w trzeci piątek miesiąca od 15:00 do 18:00


W PSZOK-u odbierane są następujące odpady: zużyte urządzenia AGD i RTV, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem azbestu, opony, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki, leki, chemikalia.

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń