Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WŁADZE GMINY 81 8825001, 81 8825072 gmina@wawolnica.pl ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wójt Gminy Wąwolnica Marcin Łaguna 81 8825001 marcin.laguna@wawolnica.pl
Sekretarz Grzegorz Dunia 81 8825001 grzegorz.dunia@wawolnica.pl
Skarbnik Renata Marczak 81 8825001 wew.35 skarbnik@wawolnica.pl
Opis wydziału
REFERAT FINANSOWY 818825001 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Skarbnik Renata Marczak wew. 35 skarbnik@wawolnica.pl 122 Kierownik Referatu Finansowego
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Tomasz Piskorek wew. 34 podatki@wawolnica.pl 108 Podatki, opłaty lokalne
Inspektor ds. księgowości podatkowej Bożena Ścibior wew. 23 podatki@wawolnica.pl 106 Podatki, archiwum
Inspektor ds. księgowości (oświata) Agnieszka Graca wew.31 oswiata@wawolnica.pl 106 Księgowość oświaty
Inspektor ds. księgowości (oświata, instytucje kultury, płace) Małgorzata Wiślińska wew. 31 ksiegowosc@wawolnica.pl 107 Oświata, instytucje kultury, płace
Referent ds. księgowości budżetowej Justyna Lipiec wew. 21 ksiegowosc@wawolnica.pl 106
Główny Księgowy Urzędu Edyta Furtak - Łuka wew. 21 ksiegowosc@wawolnica.pl 107
Opis wydziału
REFERAT INWESTYCJI, FUNDUSZY EUROPEJSKICH, NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM 818825001 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Beata Gałek wew. 27 beata.galek@wawolnica.pl 109 Inwestycje, zamówienia publiczne
Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i promocji Gminy Krzysztof Wasilewski wew. 29 ksw@wawolnica.pl 108 Rolnictwo, ochrona środowiska, promocja gminy
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Wojciech Skowronek wew. 26 inwestycje@wawolnica.pl 110 Planowanie przestrzenne
Inspektor ds. gospodarki odpadami i gospodarki mieniem komunalnym Karol Łuszczyński wew. 32 karol.luszczynski@wawolnica.pl 109 Gospodarka odpadami, mienie komunalne
Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych Grzegorz Mróz wew. 32 grzegorz.mroz@wawolnica.pl 109 Inwestycje, zamówienia publiczne
Opis wydziału
REFERAT ORGANIZACYJNY 818825001 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy Joanna Paciejewska wew. 38 rada@wawolnica.pl 105 Obsługa Rady Gminy
Informatyk Łukasz Krzesiński wew.36 informatyk@wawolnica.pl 123 Potwierdzanie profilu zaufanego
Inspektor ds. kancelarii i kadr Izabela Skocz wew. 24 gmina@wawolnica.pl 120 Sekretariat, kadry
Referent ds. obronnych (p-poż, zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza) Krzysztof Chochowski wew. 30 krzysztof.chochowski@wawolnica.pl 110 Działalność gospodarcza, p-poż, zarządzanie kryzysowe
Pracownik gospodarczy Weronika Kuźma
Opis wydziału
URZĄD STANU CYWILNEGO EWIDENCJA LUDNOŚCI 8118825001 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Paciejewska wew. 33 joannap@wawolnica.pl 104
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Piotr Kruk wew.33 usc@wawolnica.pl 104
Opis wydziału