Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WŁADZE GMINY 81 8825001, 81 8825072 gmina@wawolnica.pl ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wójt Gminy Wąwolnica Marcin Łaguna 81 8825001 marcin.laguna@wawolnica.pl
Zastępca Wóta Gminy Grzegorz Dunia 81 8825001 grzegorz.dunia@wawolnica.pl
Sekretarz Grzegorz Dunia 81 8825001 grzegorz.dunia@wawolnica.pl
Skarbnik Renata Marczak 81 8825001 wew.35 skarbnik@wawolnica.pl
Opis wydziału
REFERAT FINANSOWY 818825001 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Główny Księgowy Urzędu Edyta Furtak wew. 21 ksiegowosc@wawolnica.pl 26
Skarbnik Renata Marczak wew. 35 skarbnik@wawolnica.pl 24 Kierownik Referatu Finansowego
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Tomasz Piskorek wew. 34 podatki@wawolnica.pl 25 Podatki, opłaty lokalne
Inspektor ds. księgowości podatkowej Agnieszka Graca wew. 31 agnieszka.graca@wawolnica.pl 25 Podatki
Referent ds. księgowości (oświata) Olga Piech wew. 23 oswiata@wawolnica.pl 27 Księgowość oświaty
Inspektor ds. księgowości (oświata, instytucje kultury, płace) Małgorzata Wiślińska wew. 23 mwislinska@wawolnica.pl 27

Oświata, instytucje kultury, płace

Referent ds. księgowości Angelika Jędruszczak wew. 21 ksiegowosc@wawolnica.pl 26
Inspektor ds. księgowości Karolina Kręgiel-Woś wew. 21 ksiegowosc@wawolnica.pl 26

VAT

Inspektor ds. księgowości budżetowej Justyna Lipiec wew. 21 ksiegowosc@wawolnica.pl 26
Opis wydziału
REFERAT INWESTYCJI, FUNDUSZY EUROPEJSKICH, NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM 818825001 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Beata Gałek wew. 27 beata.galek@wawolnica.pl 14 Inwestycje, zamówienia publiczne
Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i promocji Gminy Krzysztof Wasilewski wew. 29 ksw@wawolnica.pl 29 Rolnictwo, ochrona środowiska, promocja gminy
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Wojciech Skowronek wew. 26 inwestycje@wawolnica.pl 17 Planowanie przestrzenne
Referent ds. gospodarki odpadami i gospodarki mieniem komunalnym Monika Lenarciak wew. 32 monika.lenarciak@wawolnica.pl 15 Gospodarka odpadami, mienie komunalne
Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych Alicja Rejmak wew. 32 alicja.rejmak@wawolnica.pl 15

Inwestycje, zamówienia publiczne

Opis wydziału
REFERAT ORGANIZACYJNY 818825001 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy Joanna Paciejewska wew. 38 rada@wawolnica.pl 4 Obsługa Rady Gminy
Inspektor ds. kadr i archiwum Izabela Skocz wew. 22 kadry@wawolnica.pl 13 Kadry, archiwum
Informatyk Łukasz Krzesiński wew.36 informatyk@wawolnica.pl Potwierdzanie profilu zaufanego
Referent ds. obronnych (p-poż, zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza) Dominika Kwiatkowska wew. 30 dominika.kwiatkowska@wawolnica.pl 29 Działalność gospodarcza, p-poż, zarządzanie kryzysowe
Inspektor ds. kancelarii Paulina Siedlecka wew. 24 gmina@wawolnica.pl 16

Sekretariat

Robotnik gospodarczy Małgorzata Cochetti
Opis wydziału
URZĄD STANU CYWILNEGO EWIDENCJA LUDNOŚCI 8118825001 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Piotr Kruk wew.33 usc@wawolnica.pl 3
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Paciejewska wew. 33 joannap@wawolnica.pl 4
Opis wydziału
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń