Struktura Urzędu

STRUKTURA URZĘDU GMINY WĄWOLNICA

 

Wójt Gminy – Marcin Łaguna

Zastępca Wóta Gminy - Grzegorz Dunia

Skarbnik – Renata Marczak

Sekretarz – Grzegorz Dunia

 

Tel: 81 882 50 01

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

REFERAT FINANSOWY

Nazwa stanowiska

Pracownik

Telefon

Skarbnik

Renata Marczak

wew. 35

Główny Księgowy Urzędu

Edyta Furtak

wew. 21

Stanowisko ds. podatków
i opłat lokalnych

Tomasz Piskorek

wew. 34

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Agnieszka Graca

wew. 31

Stanowisko ds. księgowości

Małgorzata Wiślińska

wew. 23

Stanowisko ds. księgowości

 

Olga Piech

wew. 23

Stanowisko ds. księgowości

Karolina Kręgiel-Woś

wew. 21

Stanowisko ds. księgowości budżetu

Justyna Lipiec

wew. 21

 

REFERAT INWESTYCJI, FUNDUSZY EUROPEJSKICH, NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

 

Nazwa stanowiska

Pracownik

Telefon

Kierownik Referatu

Beata Gałek

wew. 27

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska
i promocji Gminy

Krzysztof Wasilewski

wew. 29

Stanowisko
 ds. gospodarki przestrzennej

Wojciech Skowronek

wew. 26

Stanowisko
 ds. gospodarki odpadami
i gospodarki mieniem komunalnym

Monika Lenarciak

wew. 32

Stanowisko ds. inwestycji
 i zamówień publicznych

Grzegorz Mróz

wew. 32

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nazwa stanowiska

Pracownik

Telefon

Stanowisko ds. obsługi
Biura Rady Gminy

Joanna Paciejewska

wew. 38

Informatyk

Łukasz Krzesiński

wew. 36

Stanowisko ds. kadr i archiwum

Izabela Skocz

wew. 22

Stanowisko ds. kancelarii 

Paulina Siedlecka

wew. 24

Stanowisko ds. obronnych

 

Dominika Kwiatkowska

wew. 30

Pracownik gospodarczy

Małgorzata Cochetti

-

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Nazwa stanowiska

Pracownik

Telefon

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

Piotr Kruk

wew. 33

Z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

Joanna Paciejewska

wew. 33

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń