Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosków szkodowych w związku z przymrozkami
Opublikowane dn. 23-06-2020

Informacja o możliwości składania wniosków szkodowych w związku z przymrozkami

Rolnicy z terenu Gminy Wąwolnica, u których wystąpiły szkody w wyniku przymrozków wiosennych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Wąwolnica w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat.

Wraz z wnioskiem o oszacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2020 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus. Dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy będzie można składać elektronicznie za pomocą aplikacji publicznej.
 
W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2020 w odniesieniu do wniosku z 2019 r. – powinien zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR celem pobrania kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie.
 
Druki wniosków dostępne są na stronie urzędu www.wawolnica.pl oraz w Urzędzie Gminy Wąwolnica (siedziba tymczasowa: ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów).
 
 
W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków Urząd będzie wzywał do ich uzupełnienia, bądź odmawiał procedowania.
 
Termin składania wniosków: do dnia 10.07.2020 r.
 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń