Aktualności

OGŁOSZENIE
Opublikowane dn. 30-06-2020

OGŁOSZENIE

Zapraszamy osoby z terenu Gminy Wąwolnica z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do udziału w programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi 30 godzin miesięcznie.
 
Udział w programie jest bezpłatny.
 
W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wąwolnicy w godzinach pracy: 7.00-15.00
tel: 81 882 50 51 w. 11,13
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń