Aktualności

droga przez las
Opublikowane dn. 30-07-2020

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”, które odbędzie się w terminie 3 sierpnia – 11 września 2020 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli lasów prywatnych. Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły (także w trakcie szkolenia) od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa mailem na adres: d.migocka@cdr.gov.pl.
 
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o możliwości i zasadach wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów w lasach prywatnych oraz przekazanie wiedzy z tematyki leśnej objętej podziałaniem 8.5 PROW 2014-2020. Szkolenie prowadzone jest równolegle z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z podziałania.
 
Szkolenie składa się z czterech lekcji:
 
Lekcja 1: Wsparcie inwestycji leśnych w PROW 2014 – 2020
 
Lekcja 2: Wielofunkcyjne znaczenie lasu
 
Lekcja 3: Uzyskanie pomocy krok po kroku
 
Lekcja 4: Zagadnienia tematyki leśnej objęte poddziałaniem 8.5
 
Materiały szkoleniowe będą dostępne na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl
 
Szkolenie jest bezpłatne.
 
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru.
 
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa.
 
Osoby do kontaktu:
 
- w sprawie organizacji i rekrutacji
 
Dorota Migocka – Zespół Metodyki i Doskonalenia Zawodowego, tel. 12 424 05 54, e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl
-  w sprawach technicznych
 
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw, tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw, tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl
- w sprawach merytorycznych szkolenia
 
Anna Ryczaj – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel: 12 424 05 57, e-mail: a.ryczaj@cdr.gov.pl
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń