Aktualności

Pola zbożowe, zachód słońca
Opublikowane dn. 03-08-2020

Szkolenia e-learningowe pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi”, które odbędzie się w terminie 14 sierpnia – 30 września 2020 r.na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl

Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły (także w trakcie szkolenia) od 22.07.2020 r. do 18.09.2020 r Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa mailem na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl lub faxem na nr 12-424-05-05.
 
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.
 
Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:
 
  1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich,
  2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego,
  3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”,
  4. Przykłady dobrych praktyk
 
Materiały szkoleniowe będą dostępne na platformie e-learningowej
 
Szkolenie jest bezpłatne.
 
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.
 
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa.
 
Osoby do kontaktu:
 
w sprawach merytorycznych:
 
Andżelika Wdowicz - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl

w sprawach organizacji i rekrutacji:

Grzegorz Dziedzic - Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl

w sprawach technicznych:

Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl

Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

 

harmonogram zajęć, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [67.00 KB]

Karta zgłoszenia, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [50.50 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń