Aktualności

stół konferencyjny
Opublikowane dn. 22-09-2020

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Wąwolnica

Informuję, że 24.09.2020 r. o godz. 14.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39 odbędzie się wspólne posiedzenie:

Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym, Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy.
  3. Zapoznanie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
  4. Sprawy różne. 
  5. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica (-) Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń