Aktualności

Zaproszenie na konsultacje społeczne
Opublikowane dn. 25-09-2020

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wąwolnica zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru w m. Zarzeka, Rąblów, Grabówki, Bartiomiejowice, Stanisławka. 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości. 
 
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 2 października 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica. 
- / Marcin Łaguna 
Wójt Gminy Wąwoinica 
 
Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina / Miasto pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski". 
 
 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń