Aktualności

Grafika ogólna
Opublikowane dn. 20-10-2020

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informuję, że 23.10.2020 r. o godz. 14.00., w Urzędzie Gminy Wąwolnica odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

  • Otwarcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Analiza i zaopiniowanie skargi skierowanej do Rady Gminy.
  • Zamknięcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Przewodnicząca 
Rady Gminy Wąwolnica
Ewa Żybura
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń