Aktualności

OGŁOSZENIE- sala konferencyjna
Opublikowane dn. 20-10-2020

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Wąwolnica

Informuję, że 22.10.2020 r. o godz. 15.00. , w Urzędzie Gminy Wąwolnica odbędzie się wspólne posiedzenie:

  • Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym,
  • Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Proponowany porządek obrad:
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy.
  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie obrad.
 
   Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
   Ewa Żybura
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń