Aktualności

Informacja
Opublikowane dn. 27-10-2020

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 24 października 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że w dniu 24 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1871).

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym ustalono, że całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obszarem na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. oraz wprowadzone zostały kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy.
Zatem wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z późniejszymi zmianami, obejmują cały teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829) pozostają bez zmian i są obowiązujące.
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń