Aktualności

Dokumenty na biurku na rozmytym tle
Opublikowane dn. 12-11-2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Wąwolnica

Wójt Gminy Wąwolnica informuje, iż w dniach od 12.11.2020 r. do 18.11.2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021".

 
Wszelkie uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wąwolnica pokój nr 29 lub e-mailem na adres: krzysztof.chochowski@wawolnica.pl do dnia 18.11.2020 r. do godz. 15.00. 
 
Załączniki: 
 
 
Wójt Gminy Wąwolnica 
Marcin Laguna (-) 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń