Aktualności

Sala konferencyjna stoły i krzesła
Opublikowane dn. 19-11-2020

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Wąwolnica

Informuję, że 19.11.2020 r. o godz. 15.00. , odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Komisja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Przewodnicząca Komisji będzie prowadziła Komisję z Wąwolnicy przy ul. Lubelskiej 39.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
(-)
Ewa Żybura
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń