Aktualności

Kobieta rozmawia przez telefon
Opublikowane dn. 08-12-2020

Informacja Program Wspieraj seniora

Jeżeli masz ponad 70 lat i z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem koronawirusa na terenie kraju, zdecydowałeś się pozostać w domu, a nie możesz liczyć na pomoc rodziny lub sąsiadów a potrzebujesz pomocy w zrobieniu Ci zakupów podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych skontaktuj się w tym celu z ogólnopolską infolinią nr tel.: 22 505 11 11, która przekieruje Twoje zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy.

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wąwolnicy pod nr tel. (81) 882-50-51.

  • Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurujący pracownik OPS weryfikuje otrzymane informacje i udziela pomocy adekwatnie do sytuacji:

– kontaktuje się telefonicznie z wyznaczoną osobą lub wyznaczonym pracownikiem OPS, informuje jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne, ustala możliwy termin realizacji pomocy, przekazuje za zgodą dane osoby potrzebującej (imię, nazwisko, telefon, adres);

– następnie pracownik OPS ponownie dzwoni do osoby potrzebującej przekazując dane osobowe wyznaczonej osobie lub pracownika OPS, który udzieli pomocy oraz ustali przewidywany termin kontaktu.

  • osoba wyznaczona legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez OPS
    w Wąwolnicy.

  • Podczas spotkania z osobą potrzebującą osoba wyznaczona otrzymuje od zgłaszającego listę zakupów wraz z kwotą gotówki niezbędną na ich realizację  (pieniądze w woreczku bądź w kopercie).

  • Po zrobieniu zakupów osoba wyznaczona przekazuje osobie potrzebującej zakupy

z paragonem i ewentualną resztą pieniędzy.

Koszt ww. zakupów pokrywa Senior.

W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70-go roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Ocena takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 roku.Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń