Aktualności

Mamy To!
Opublikowane dn. 11-12-2020

Mamy To!

Mamy To ! Gmina Wąwolnica otrzymała dofinansowanie ze środków rządowych w kwocie 1,53 MLN zł. na kompleksowe odnowienie i zagospodarowanie obiektu publicznego umiejscowionego na Rynku w Wąwolnicy.

Kiedyś było tam przedszkole, dziś mamy zamiar utworzyć tu Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy. Niech budynek (będący pod opieką Lubelskiego Konserwatora Zabytków) służy lokalnej społeczności zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Zapewne starsi mieszkańcy pamiętają czasy, gdy obiekt ten służył mieszkańcom i tętniło tam życie. 
Ta inwestycja to pierwszy element przeznaczony do realizacji wchodzący w skład kompleksowej rewitalizacji centrum miejscowości. 
Prośba: jeżeli dysponują Państwo zdjęciami obiektu z dawnych lat to proszę o udostępnienie. 
Nazwa zadania: Przebudowa budynku dawnego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy. 
Zaplanowane prace ujęte w projekcie: 
 
Przeprowadzenie kompleksowych robót budowlanych w nieczynnym budynku dawnego przedszkola i jego otoczeniu w celu przywrócenia go do działalności publicznej. 
 
Wykonanie robót wraz z przebudową wewnętrznych instalacji oraz budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej wraz z oświetleniem terenu z wykorzystaniem paneli PV oraz CCTV. 
 
Zagospodarowanie terenu ze strefą wypoczynku.
 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
Fot: WIOpracownia Wąwolnica
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń