Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 15-03-2021

Szkolenia i doradztwo zadanie Anty-Covid

CO OFERUJEMY: SZKOLENIA I DORADZTWO Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI W OBSZARACH TEMATYCZNYCH REKOMENDOWANYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM KORONAWIRUSA

DLA KOGO: PROJEKTY SKIEROWANE DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW Z SIEDZIBĄ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI Z PONIŻSZYCH SEKTORÓW

Rekrutacja trwa do 31 marca 2021r.

 

DLA SEKTORÓW HANDLU, ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW, OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI: https://akademiamenadzera2.com.pl/wsparcie-sektorow/

SEKTOR IT: http://itakademia.com.pl/anty-covid/

SEKTOR KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ: http://akademiabudowlana.com.pl/komunikacja-marketingowa/

SEKTOR ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI: http://kompetencjedlaturystyki.pl/sektor-zywnosci/

JAKI POZIOM DOFINANSOWANIA: MAKSYMALNE KWOTY NA OSOBĘ WYSZCZEGÓLNIONE W TABELI POWYŻEJ. BRAK LIMITU NA PRZEDSIĘBIORSTWO. WSPARCIE UDZIELANE W FORMIE ZALICZKOWO-REFUNDACYJNEJ PONIESIONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ KOSZTÓW WYBRANEGO WSPARCIA UDZIELONEGO JAKO POMOC DE MINIMIS/POMOC PUBLICZNA. WKŁAD WŁASNY PRZEDSIĘBIORCY TJ. NIE MNIEJ NIŻ 20% WARTOŚCI NETTO USŁUGI ROZWOJOWEJ.

CZAS REALIZACJI: PROJEKT W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM WSPARCIE ANTYCOVIDOWE REALIZOWANY W OKRESIE OD 01.10.2020 DO 30.06.2021 R.

 

Plakat z informacjami w formie graficznej

 

 

Ikona pdfPlakat z informacjami , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.89 MB]

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń