Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 02-04-2021

Mamy To!

Gmina Wąwolnica otrzymała dofinansowanie ze środków rządowych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 925 tyś zł na realizacje zadania: kompleksowa przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego wraz z przebudową nawierzchni drogi asfaltowej (ul. Bełżycka) w miejscowości Wąwolnica. Ta inwestycja to kolejny po Centrum Integracji Społecznej z dofinansowaniem 1,53 MLN zł (budynek dawnego przedszkola) element wchodzący w skład kompleksowej rewitalizacji centrum miejscowości, do jakiej aktywnie się przygotowujemy. Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 925 tyś zł. Nazwa zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego w ulicy Bełżyckiej w Wąwolnicy. Wykonanie robót związanych z wymianą rur azbestowych sieci wodociągowej, uzbrojenia i przyłączy w obszarze pasa drogowego. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego. Po wykonaniu infrastruktury nastąpi przebudowa nawierzchni drogi powiatowej – ulicy Bełżyckiej w zakresie zdecydowanej poprawy parametrów technicznych nawierzchni. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do takiego rozstrzygnięcia.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń