Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 07-09-2021

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Wąwolnica działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Wąwolnica położonej na terenie Gminy Wąwolnica, powiat Puławy, województwo lubelskie. 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąwolnica, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąwolnica w dniu 9 lutego 2021 r. Informacja o sprzedaży nieruchomości ukazała się w tygodniku obejmującym powiat puławski. 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o numerze ewid. 271/5 o pow. 325 m2 położona w województwie lubelskim, powiat Puławy, gmina Wąwolnica, obręb 0014 - Wąwolnica, jednostka ewidencyjna 061410_2 Wąwolnica, jednostka rejestrowa G.877; opis nieruchomości- nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Wąwolnica w gm. Wąwolnica. Działka niezabudowana, kształt nieruchomość prostokątny. Lokalizacja - nieruchomość położona jest u zbiegu ul. Lubelskiej [droga wojewódzka) i ul. Sienkiewicza (droga gminna). 
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń