Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 26-10-2021

Mamy to! I to po 3-kroć

Niemal 8 MLN zł na 3 wnioskowane przez nas inwestycje w Rządowym Programie Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. To największe dotychczas wsparcie finansowe, jakie gmina Wąwolnica pozyskała w swojej historii w jednym rozdaniu dotacyjnym. Niezwykle ważne i bardzo potrzebne wsparcie, zwłaszcza w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii.

3 zaplanowane inwestycje: 
 
  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego. Wnioskowana / pozyskana kwota: 6,1 MLN zł (inwestycja zaplanowana koncepcyjnie przy dobrej współpracy z gminą Nałęczów - dziękuję Panie Burmistrzu Wiesław Pardyka).
  2. Terrmomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejść do budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wąwolnicy. Wnioskowana / pozyskana kwota: 1,45 MLN zł
  3. Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy poprzez przebudowę drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wnioskowana / pozyskana kwota: 380 tyś zł 
 
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, którzy tak skutecznie przyczynili się do pozyskania tych środków, zwłaszcza Kierownik inwestycji Beata Gałek oraz Sekretarz Grzegorz Dunia. 
Jeśli spojrzeć na dotychczasową historię naszej gminy, ustanowiliśmy właśnie nowy rekord w wysokości pozyskanych jednorazowo środków zewnętrznych.  
A wiadomo od czego są rekordy …
 
Dziękujemy wszystkim, którzy tak skutecznie wsparli nasze starania: 
Minister Przemysław Czarnek
Wiceminister Piotr Patkowski  
Poseł Krzysztof Szulowski
Wojewoda WL Lech Sprawka
Marszałek WL Jarosław Stawiarski
Wicemarszałek Michał Mulawa 
Wiceminister Artur Soboń
Starosta Danuta Smaga
Poseł Sylwester Tułajew
Radny WL Marek Grzegorz Wojciechowski
Bartłomiej Rogala
BGK Karol Niewiadomski 
 
 
#ProgramInwestycjiStrategicznych #RządowyFunduszPolskiŁad
 
Grafika z informacjami
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń