Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 02-11-2021

Komunikat w sprawie zmiany organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wąwolnica

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, Wójt Gminy Wąwolnica  wprowadził od 2 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów. 

W ww. okresie kontakt z Urzędem Gminy Wąwolnica odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Lubelska 39
24-160 Wąwolnica
ePUAP: /ePUAPwawolnica/skrytka
adres e-mail: gmina@wawolnica.pl

tel.: 81 882 50 01, 81 882 50 72

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych referatów Urzędu będzie możliwy:

  • po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym,
  • w punkcie obsługi interesanta (na parterze budynku Urzędu - wejście od strony parkingu).

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci są zobowiązani do:

  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie.

 

Ikona pdfZarządzenie 68/21 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wąwolnica, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [267.20 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń