Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 23-11-2021

OGŁOSZENIE ! XXVIII SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 30.11.2021 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 830 pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem, dotyczy wykonania chodnika na terenie gminy Wąwolnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu w postaci dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2539L Karmanowice-Łopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych w msc. Łopatki. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu w postaci dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2539L Karmanowice-Łopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku km od 0+00 do km 0+920 w msc. Karmanowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąwolnica.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Wąwolnica, radnych i członków komisji Rady Gminy.
 12. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 13. Wolne wnioski, pytania i informacje. 1
 14. Zamknięcie sesji.

*Z uwagi na dynamiczny wzrost liczby zachorowań na COVID 19, zastrzegam, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazu organizowania posiedzeń, sesja Rady Gminy odbędzie się w trybie zdalnym bądź hybrydowym.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń