Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 12-01-2022

Dodatek osłonowy

Uprzejmie informujemy, że w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wnioski o dodatek osłonowy przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy.

Wszelkie informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu: 81 882 50 51 wew. 12 i na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy https://opswawolnica.pl/n,dodatek-oslonowy-2022r

Jak złożyć wniosek

Termin składania: 01 stycznia 2022r. – 31 października 2022r.

  • elektronicznie – przez ePUAP – EpuapOPSwawolnica/SkrytkaESP 
  • tradycyjnie – osobiście w siedzibie tymczasowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy – ul. Spółdzielcza  17 w Nałęczowie

 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynoszą:

  1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa
domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków*, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


*aby otrzymać zwiększoną kwotę dodatku osłonowego w pierwszej kolejności należy złożyć deklarację dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w Urzędzie Gminy Wąwolnica. 

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone
w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Dodatek osłonowy  w pytaniach i odpowiedziach
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy


Poniżej do pobrania dokumenty oraz informacje:

Ikona pdfKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [59.58 KB]

Ikona pdfWskazówki - jak wypełnić wniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [161.07 KB]

Ikona pdfWniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [174.74 KB]

Ikona pdfDeklaracja , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [428.27 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń