Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 21-01-2022

Komunikat w sprawie zmiany organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wąwolnica

Szanowni Państwo, z uwagi na trudną sytuację związaną z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii informuję, że od 24 stycznia br. do odwołania - Urząd Gminy Wąwolnica ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. Powyższe działania mają charakter prewencyjny.

Kontakt z Urzędem Gminy Wąwolnica odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Lubelska 39 24-160 Wąwolnica

ePUAP: /ePUAPwawolnica/skrytka

adres e-mail: gmina@wawolnica.pl

tel.: 81 882 50 01, 81 882 50 72

oraz „skrzynka podawcza” w Urzędzie Gminy (wejście główne)

 

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych referatów Urzędu będzie możliwy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Interesanci w zakresie bieżącej rejestracji zgonów będą przyjmowani bez konieczności wcześniejszego umówienia.

Informuję również, że na stronie www.wawolnica.pl w zakładce gmina/druki do pobrania znajdują się wzory wniosków i deklaracji. Zachęcam do pobrania druku ze strony internetowej, wypełnienia oraz pozostawienia w „skrzynce podawczej” w Urzędzie Gminy (wejście główne).

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Wójt Gminy Wąwolnica
Marcin Łaguna
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń