Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 25-03-2022

MOBILNY URZĘDNIK

Od dnia 1 kwietnia 2022 roku Urząd Gminy Wąwolnica wprowadza usługę „Mobilnego Urzędnika". Jest to usługa publiczna skierowana dla mieszkańców Gminy Wąwolnica o szczególnych potrzebach, realizowana poza siedzibą Urzędu Gminy Wąwolnica.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI:

Z usługi „Mobilnego Urzędnika” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Wąwolnica, będący osobami o szczególnych potrzebach, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osłabione chorobami, osoby starsze (65+), zależne (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, nie mogą dotrzeć do Urzędu Gminy Wąwolnica.

OPIS ZAKRESU USŁUGI:

Pracownik Urzędu Gminy Wąwolnica dojedzie do tych osób, dostarczy potrzebne druki, pomoże w ich wypełnieniu, przyjmie je, a następnie zarejestruje w urzędzie.

KATALOG USŁUG:

 • Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności:
  1. złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu;
  2. złożenie wniosku o wymeldowanie lub zameldowanie;
  3. pełnomocnictwo do głosowania.
 • Gospodarka odpadami komunalnymi:
  1. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Ochrona środowiska:
  1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu;
  2. złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
  3. złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ:

Aby skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika” należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem: 81 88 76 222. w godzinach pracy Urzędu Gminy Wąwolnica lub wysłać e-mail ze zgłoszeniem na adres: mobilnyurzednik@wawolnica.pl

W zgłoszeniu należy podać temat sprawy, imię i nazwisko, adres i numer telefonu.

REALIZACJA USŁUGI:

Usługi realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 09:00 – 14:00.

Usługa „Mobilny Urzędnik” jest bezpłatna. 

UWAGI I KONTAKT:

Na wszelkie pytania dotyczące "Mobilnego Urzędnika" odpowiedzi udzieli Koordynator dostępności: nr tel. 81 88 76 222, e-mail: mobilnyurzednik@wawolnica.pl

 

Ikona pdfRegulamin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [281.21 KB]

Plakat

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń