Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 06-05-2022

MAŁA FIRMA - ABC BIZNESU

JUŻ OD KWIETNIA FUNDACJA „PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA DO NOWEGO PROJEKTU DOTACYJNEGO „MAŁA FIRMA - ABC BIZNESU”- DOTACJE NA ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -23050 ZŁ, SZKOLENIA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ 12 MIESIĘCY W WYSOKOŚCI 2800 ZŁ/M-C

Projekt obejmie wsparciem 60 osób, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:

 1. 54 osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i bierne zawodowo, które należą do jednej z grup:
  1. osoby w wieku 50 lat i więcej
  2. kobiety
  3. osoby długotrwale bezrobotne
  4. osoby o niskich kwalifikacjach
  5. osoby z niepełnosprawnością
 2. 6 osób pracujących:
  1. ubogie pracujące
  2. zatrudnione na umowy krótkoterminowe
  3. pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

BIURO PROJEKTU

„MAŁA FIRMA - ABC BIZNESU”

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

tel. (081) 470 09 00

e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Więcej szczegółów na stronie www.fpcp.org.pl

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń