Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 14-06-2022

Informacja dla mieszkańców o możliwości dokonywania zgłoszeń do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wąwolnica za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w terminie do 31 maja 2022 r. Wójt Gminy Wąwolnica przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Wąwolnica za rok 2021. Raport został przedłożony Radzie Gminy Wąwolnica. Jego treść jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: bip.wawolnica.pl w zakładce: Inne dokumenty Raporty o stanie Gminy.

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Wąwolnica w dniu 23 czerwca 2022 r. odbędzie się debata nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 20 osób.

Termin składania zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie upływa w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. W trakcie debaty mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy złożonego przez nich zgłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że sesja Rady Gminy Wąwolnica, podczas której rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Wąwolnica za 2021 rok obędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 9:00.

Termin składania zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie upływa w dniu 22 czerwca 2022 roku (środa).

Ogłoszenie o obradach XXXIII sesji Rady Gminy Wąwolnica ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy w wynikającym z przepisów terminie.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: bip.wawolnica.pl w zakładce: Inne dokumenty > Raporty o stanie Gminy. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod > Raporty o stanie Gminy, a także w sekretariacie (pok. nr 16) w Urzędzie Gminy Wąwolnica przy ul. Lubelskiej 39 w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym zapraszam zainteresowanych do składania zgłoszeń do udziału w debacie.

 

     Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
 
      (-) Ewa Żybura

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń